Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 22.09.2020, 09:18

Сновська гімназія

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Умови вступу до гімназії

Прийом учнів до гімназії здійснюється на умовах конкурсного відбору з метою задоволення потреби дитини в якомого ранній профілізації навчання та з урахуванням її індивідуальних здібностей, природних обдарувань та власних уподобань, а також ідучи на зустріч побажання батьків.

Правила конкурсного приймання учнів

до Сновської гімназії Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

 

1. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до Сновської гімназії Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області (далі – гімназія) здійснюється на конкурсній основі.
1.2. Правила конкурсного приймання учнів розроблені відповідно до п. 3 ст. 18 Закону України «Про загальну середню освіту» та Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та на підставі Статуту гімназії.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

2.1.Правила конкурсного приймання дітей оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення про умови і терміни проведення конкурсу розміщується в приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Для проведення конкурсного приймання у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою гімназії, до її складу залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії.

2.3.Конкурсне приймання до 1/5/-7/11/ класів проводиться лише після закінчення навчального року. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5.Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

•заяву одного з батьків або осіб, що їх замінюють, на ім'я директора гімназії;

• табель успішності учня;

• свідоцтво про базову загальну середню освіту (при прийманні до 6(10)-го класу);

2.6. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують здібності учня та відображають його навчальні та творчі досягнення.

2.7. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо,

2.8. До конкурсу не допускаються учні з початковим рівнем навчальних досягнень за результатами річного оцінювання або ДПА більше ніж з двох предметів (крім оцінок з образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, мистецтва та фізичної культури). Виключення можуть складати діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти-

інваліди; діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС; діти учасників АТО; діти-переселенці із зони АТО та діти з багатодітних сімей, брати, сестри яких вже навчаються в гімназії.

2.9. Звільняються від конкурсного приймання відмінники навчання, призери ІІ-ІV етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, учасники ІІ-ІІІ етапу конкурсу-захисту робіт Малої академії наук.

 

3. Проведення конкурсу

3.1.Конкурсне приймання дітей, до 1/5/х -7/11/х класів здійснюється на підставі рейтингу, визначеного за результатами річного оцінювання за попередній навчальний рік та ДПА (при прийомі до 1(5)-х та 6 (10)-х класів) .

3.2.Конкурсне приймання для дітей, які вступають до класів з поглибленим вивченням іноземної мови, може відбуватися за співбесідою з англійської мови.

3.3.До класів з поглибленим вивченням іноземних мов, зараховуються учні, що мають рівень навчальних досягнень з англійської мови не нижче «6» балів за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

3.4. Результати конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки учнів, зарахованих до гімназії, оприлюднюються у приміщенні та на сайті гімназії для загального ознайомлення.

 

4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До навчального закладу батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу, свідоцтво про базову загальну середню освіту (при прийманні до 6, 7(10, 11)-х класів.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, що їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони мають право звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються гімназією за погодженням з Управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Управління освіти освіти сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.
5.2. При порушенні навчальним закладом вимог цих Правил конкурсного приймання, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) рішенням Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області результати конкурсу визнає недійсними та організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

 

Сновська гімназія

Наказ

 

15.06.2017 №104

 

Про затвердження Правил

конкурсного приймання учнів

до Сновської гімназії

 

З метою забезпечення належної організації та проведення конкурсного приймання учнів до гімназії, відповідно до п.3 ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, Статуту гімназії, спільного рішення педагогічної ради та ради гімназії (протокол №7/3 від 15.06.2017 року/,

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити «Правила конкурсного приймання учнів до Сновської гімназії Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області».

 

2.Голові робочої групи Веселій М.М. оприлюднити «Правила конкурсного приймання учнів до Сновської гімназії Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області» на сайті навчального закладу та в приміщенні гімназії.

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор гімназії Щербина О.В.

 

 

Сновська гімназія

 

Наказ

 

19.06.2017 №110

 

Про створення приймальної комісії

 

Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, Правил конкурсного приймання учнів до Сновської гімназії, затверджених наказом від 15.06.2017 року №104 та з метою забезпечення належної організації та проведення конкурсного приймання учнів до гімназії,

НАКАЗУЮ:

 

1.Для проведення конкурсного приймання учнів до 1/5/х-7/11/х класів гімназії на 2017-2018 навчальний рік створити приймальну комісію в складі:

-голова комісії: Щербина О.В., директор гімназії

-секретар комісії: Чулінда Н.В., учитель української мови та літератури

-члени комісії:

Амельченко Л.М., заступник директора з навчально-виховної

роботи, учитель англійської мови;

Кравець К.Г., учитель математики;

Тищенко О.В., практичний психолог.

 

 

2.Приймальній комісії:

2.1.Засідання провести 18.08.2017 року.

2.2.За результатами річного оцінювання за попередній навчальний рік та оцінок з ДПА визначити рейтинговий бал на 2017-2018 навчальний рік.

3.Список учнів, що зараховані до гімназії, оприлюднити на сайті навчального закладу та в приміщенні гімназії до 23.08.2017 року.

/Чулінда Н.В., Артеменко І.В./

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор гімназії Щербина О.В.

 

Форма входу
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту
освітній портал ПедПреса Гімназія Вконтакті

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz