Головна | Реєстрація | Вхід | RSSП`ятниця, 08.12.2023, 15:48

Сновський ліцей №3

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Списки літератури

 

 

Список літератури

на допомогу реалізації методичної проблеми гімназії.

Інноваційні технології. Педагогічна майстерність.

  Баранова Н.Т. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності / Н.Т. Баранова . – Х.: Основа, 2010.

Виноградова Т. В. Книга класного керівника / Т.В. Виноградова. — Х., 2006.

Коновалова М.В. Тематичні класні години. 5-11 класи / М.В. Коновалова . – Х.: Основа, 2011.

Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За ред.О.М. Пєхоти. –  К., 2004.  

Проекти у школі: розробка та ре алізація . – К.: Шкільний світ, 2013. – 128 с. 

Современные образовательные технологи: учебное пособие / кол. авторов; под. ред. Н. В. Бордовской. — М. : КНОРУС, 2010. — 432 с.

Шарко В.Д. Сучасний урок : технологічний аспект: посібник для вчителів і студентів / В.Д. Шарко . – К.,2006.

 Антонів Г. Особливості інтерактивного навчання / Галина Антонів // Школа . – 2013. – № 9.

Антонів Г. Ярмарок педагогічних знахідок. Інтерактивні прийоми на уроках / Галина Антонів // Школа . – 2013. – № 10.

Баранюк Г. Мультимедійні засоби крізь призму навчання /  Галина Баранюк // Сучасна школа України. – 2013  . – № 11.

Бегерський В.П. Гуманізація освіти – потреба часу / В.П. Бегерський // Педагогічна майстерність . – 2014 . – № 6 . – С.12-13.

Білоус І. Творчі здібності педагога та їх розвиток засобами інноваційних форм і методів роботи / Інна Білоус // Школа. – 2014. – № 8.

Бондар В. Управління формуванням професійної компетентності вчителя / В. Бондар // Освіта і управління. – 2006. - №2. – С.20-27.

Братаненко О. Використання ІКТ в управлінській діяльності, або Віртуальний методичний кабінет / Ольга Братаненко // Директор школи. – 2014. – № 15.

Буняк Т.Л. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в системі особистісно орієнтованого навчання /Т.Л. Буняк // Педагогічна майстерність . – 2011 . – № 4.

Вітюк О. Комплексне застосування ІКТ у навчально-виховному процесі / Олексій Вітюк  // Сучасна школа України. – 2013  . – № 11.

Габенко Л. Креативний керівник проектної діяльності. Заняття з елементами тренінгу для адміністрації навчальних закладів / Людмила Габенко // Сучасна школа України. – 2014  . – № 3.

Голощук О. Роль педагогічних лабораторій в організації проектно-дослідницької діяльності учнів. Компетентнісний підхід / Ольга Голощук // Школа . – 2013. – № 9.

Горовенко  О. А. Створення професійного пртфоліо як засіб само презентації вчителя / О. А. Горовенко // Завуч. Усе для роботи . – 2012 . – № 9-10 . – С.2-5.

Дмитрієва О.А. Феномен творчості. Актуалізауія творчого потенціалу на уроці / О.А. Дмитрієва // Шкільному психологу . – 2011 . –   № 1 . – С.2-10.

Журило В. Використати ІКТ як вибір індивідуальної траєкторії розвитку особистості учня / Віктор Журило // Сучасна школа України. – 2011  . – № 10.

Загородська І.О. Форум-театр. Інтерактивна техніка групової роботи / І.О. Загородська // Шкільному психологу . – 2011 . –   № 2 . – С.21-23.

Залевський Ю. Деякі аспекти формування основ професіоналізму вчителя / Юрій Залевський // Рідна школа . – 2013 . –   № 6 . – С.17-19.

Знова Н.Л. Моніторинг професійної педагогічної майстерності /Н.Л. Знова // Педагогічна майстерність . – 2011 . – № 11.

Зубченко Т. Партнери в освіті: учитель та комп’ютер / Тетяна Зубченко // Школа . – 2012. – № 12.

Ільницька І. Правила педагогічної майстерності / Ірина Ільницька // Школа . – 2013. – № 12.

Ільченко Н.В. Інтерактивні методи навчання / Н.В. Ільченко // Завуч. Усе для роботи . – 2011 . – № 7-8.

Квадріціус Л.В. Професійна самоосвіта вчителя / Л.В. Квадріціус  // Управління школою. – 2006. - №13. – С.35-38.

Компанієць А. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальному закладі / Анатолій Компанієць // Директор школи. – 2014. –  №3.

Косарева Н. Ахмеологічні підходи до підвищення фохової майстерності вчителя / Наталія Косарева // Школа. – 2014. – № 8.

Кравченко Т.О. Педагогічна творчість: викладач – викладачеві / Т.О. Кравченко // Педагогічна майстерність . – 2013 . – № 9 . – С.21-23.

Кушнір О. Стимулювання педагогічного колективу до інноваційної діяльності / Олена Кушнір  // Директор школи. – 2014. – №7.

Люта Л. Педагогічне портфоліо / Людмила Люта // Школа . – 2013. – № 7.

Малюк Ж. Використання ІКТ у процесі формування професійної компетентності вчителя / Жанна Малюк  // Сучасна школа України. – 2013  . – № 11.

Мариновська О. Науково-методичний супровід упровадження педагогічних інновацій: сутність, специфіка, орієнтири реалізації / Оксана Мариновська // Рідна школа . – 2012 . –   № 7 . – С.28-33.

Маслова І. Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процесс / І. Маслова, В.Троїцька  // Сучасна школа України. – 2011 . – № 2.

Митник О. Розвиток конкурентноспоможності сучасного вчителя у межах внутрішкільної методичної роботи / Олександр Митник // Рідна школа . – 2013 . –   № 1-2 . – С.37-42.

Юлія Ніколаєва. Роль інтерактивних технологій у розвитку інтересу учнів до навчання / Юлія Ніколаєва // Завуч (Шкільний світ). – 20013. - №3.

Ничкало Н. Українська наукова школа педагогічної майстерності – скарбниця сьогодення і майбутнього / Нелля Митник // Рідна школа . – 2013 . –   № 3 . – С.3-11.

Нікіфорова Т.І. Кроки до нового стилю життя / Т.І Нікіфорова // Завуч. Усе для роботи . – 2013 . – № 19-20 . – С.2-3.

Ніколюк Л. Перші кроки до майстерності. Методичний проект / Лариса Ніколюк // Сучасна школа України. – 2014  . – № 4.

Новик Л. Використання ІКТ у роботі бібліотекаря / Людмила Новик // Сучасна школа України. – 2013  . – № 11.

Островерхова Н. Майстерність педагогічного спілкування / Наталія Островерхова // Завуч (Шкільний світ). – 2006. - №4. – С.9-11.

Островерхова Н. Педагогічна техніка – невід’ємна складова педагогічної майстерності вчителя/ Наталія Островерхова // Завуч (Шкільний світ). – 2006. - №1. – С.8-11 (вкладка).

Островерхова Н. Формування вчителем «власної школи» педагогічної майстерності / Наталія Островерхова // Завуч (Шкільний світ). – 2006. - №7. – С.5-7.

Пахолівецька М. Оцінюємо педагогічну майстерність / М. Пахолівецька, О. Махно // Директор школи. — 2010. — № 24.

Ситник О.П. Професійна компетентність вчителя  / О.П. Ситник // Управління школою. – 2006. - №14. – С.2-9.

Роман Ю. Інноваційний розвиток ЗНЗ / Юлія Роман // Директор школи. – 2014. – № 15.

Самойлюк О. Професійне зростання керівника. Інноваційний аспект / Ольга Самойлюк // Сучасна школа України. – 2014  . – № 1.

Серветник  О.П. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом  упровадження інноваційних освітніх технологій / О.П. Серветник // Завуч. Усе для роботи . – 2013 . – № 23-24 . – С. 32-35.

Усова К. Впровадження ІКТ у навчальну та методичну роботу школи / Катерина Усова // Школа . – 2013. – № 10.

Соколов В. Технології навчання: їх зміст і роль у сучасній освіті / Віктор Соколов, Валентина Одинець // Школа . – 2013. – № 5.

Соф’янц Е. Структура професійної компетентності сучасного педагога/ Е.  Соф’янц // Управління освітою. – 2006. - №17. – С.4-5.

Соцька М. Психологічні бар’єри при впровадженні інновацій у ЗНЗ / Марія Соцька // Сучасна школа України. – 2014  . – № 1.

Стельмащук С. Використання можливостей шкільного сайту / Світлана Стельмащук // Школа . – 2013. – № 4.

Ткаченко В. Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процесс / Валентина Ткаченко // Сучасна школа України. – 2010  . – № 4.

Чешенко О. І. Інноваційна спрямованість процесу виховання на сучасному етапі розвитку освіти / О. І. Чешенко, В. В. Ягоднікова // Наша школа. — 2008. — № 4.

Чешенко О. І. Сучасні підходи до організаційно-методичного супроводу інноваційної діяльності класного керівника / О. І. Чешенко, В. В. Ягоднікова  // Класному керівнику. Усе для роботи. — 2009. — № 9.

Шульга Т. Інноваційні форми методичної роботи / Тетяна Шульга // Сучасна школа України. – 2014  . – № 1.

Щербак І. Готовність педагогів до інноваційної діяльності. Семінар-тренінг / Інна Щербак // Сучасна школа України. – 2014  . – № 1.

Якубовська Т. Скарбничка інноваційних методів навчання / Тетяна Якубовська  // Сучасна школа України. – 2012  . – № 9.

Формування особистості учня.

      Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання / Іван Бех. — К., 2008.

Сомоврядування у школі . – К.: Шкільний світ, 2014. – 112 с. 

Акімова О. В. Розвиток самодостатньої особистості, її соціалізація / О.В. Акімова // Наша школа. — 2006. — № 2—3.

Бех І. Виховання та духовно-моральне удосконалення особистості / Іван Бех // Рідна школа . – 2014 . –   № 4-5 . – С.21-27.

Бех І. Ідентифікація у вихованні особистості/ Іван Бех // Рідна школа . – 2013 . –   № 4-5 . – С.20-26.

Бех І. Особистість: два наукових погляди на виховання та розвиток / Іван Бех // Рідна школа . – 2012 . –   № 8-9 . – С.4-7.

Бех І. Рефлексивно-експіцидний метод у вихованні особистості / Іван Бех // Рідна школа . – 2012 . –   № 12 . – С.3-8.

Вахмяніна О.М. Формування системи морально-естетичного виховання особистості / О.М. Вахмяніна // Виховна робота в школі . – 2011 . –   № 6 .

Гармаш Н.О. Формування навичок здорового способу життя у школярів / Н.О. Гармаш // Шкільному психологу . – 2011 . –   № 7 . – С.32-37.

Денисюк О. Ключові предметні компетентності школяра як засіб формування сучасної особистості / Оксана Денисюк, Ірина Казарян, Віталій Лямічев, Наталія Титаренко // Рідна школа . – 2013 . –   № 11 . – С.59-62.

Дмитрієва О.А. Психологічні механізми формування компетентності саморозвитку учнів /  О.А. Дмитрієва // Шкільному психологу . – 2010 . –   № 4 . – С.2-7.

Добровольський В.В. Як виховати «людину нового зразка» / В.В. Добровольський // Педагогічна майстерність . – 2011 . – № 2.

Д’яченко Л.В. Від навчального проекту до проектування особистості / Л.В. Д’яченко  // Педагогічна майстерність . – 2011 . – № 1.

Жиренко О.М. Через похвалу до творчості / О.М. Жиренко // Педагогічна майстерність . – 2011 . – № 10.

Іовно Л.В. Школа як центр розвитку громади / Л.В. Іовно // Виховна робота в школі . – 2010 . –   № 7.

Канашко О. Громадянсько-патріотичне виховання та соціалізація особистості / Ольга Канашко // Рідна школа . – 2014 . –   № 6 . – С.34-38.

Корнєва А.І. Самовизначення старшокласників / А.І. Корнєва // Шкільному психологу . – 2011 . –   № 1 . – С.2-10.

Кремень В. Проект сучасної освіти: інноваційна людина / Василь Кремень // Рідна школа . – 2013 . –   № 8-9 . – С.4-9.

Ломакіна Г. Сутність і структура поняття «старшокласник як суб’єкт громадянського суспільства» // Галина Ломакіна // Рідна школа . – 2013 . –   № 12 . – С.10-17.

Мартинець Л.А. Проектна діяльність у професійному становленні старшокласників / Л.А. Мартинець // Виховна робота в школі . – 2010 . –   № 3 .

Миколаєнко А. Професійна орієнтація та професійне самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Андрій Миколаєнко // Рідна школа . – 2012 . –   № 11 . – С.66-70.

Назаренко Л.М. Система формування громадянських цінностей учнівської молоді / Л.М. Назаренко // Виховна робота в школі . – 2010 . –   № 4 .

Олійник В. Модель школи розвитку компетентної особистості / Віталій Олійник // Сучасна школа України. – 2013  . – № 8.

Радуи В. Кореляційний взаємозв’язок соціальної зрілості та активності особистості / Валерій Радуи // Рідна школа . – 2013 . –   № 6 . – С.7-13.

Радул В. Розвиток та формування якісних характеристик особистості / Валерій Радул // Рідна школа . – 2012 . –   № 8-9 . – С.8-12.

Сергієнко Г. Формування національної свідомості учнів в умовах сучасної гімназії / Галина Сергієнко // Рідна школа . – 2014 . –   № 6 . – С.62-67.

Сєранова Н. Робота з формування творчої особистості / Наталія Сєранова // Директор школи. – 2013. – № 3. – С.33-39.

Сисоєва С. Суспільство і особистість: гармонія розвитку / Світлана Сисоєва // Рідна школа . – 2012 . –   № 12 . – С.8-12.

Сторощук І. Розвиток життєвої компетентності учнів / Ірина Сторощук // Сучасна школа України. – 2011 . – № 5. – С. 53-57.

Тимченко О.І. Вчимося бути толерантними / О.І. Тимченко // Шкільному психологу . – 2011 . –   № 5 . – С.22-24.

Тулупова О.І. Навчання і виховання успіхом / О.І. Тулупова // Шкільному психологу . – 2011 . –   № 4 . – С.29-35.

Туріщева Л.В. Психологічні аспекти фінансової грамоти для школярів / Л.В. Туріщева // Шкільному психологу . – 2011 . –   № 4 . – С.21-23.

Філоненко Ф. Формування полікультурної особистості гімназиста / Софія Філоненко, Зоя Вовчок // Рідна школа . – 2014 . –   № 6 . – С.38-43.

Фокіна Т.В. Учитися жити в сучасному світі / Т.В. Фоківна // Виховна робота в школі . – 2010 . –   № 11.

Чиренко Н. Про що і як говорити із сучасними школярами / Н. Чиренко // Сучасна школа України. – 2013  . – № 3.

Шумовецька І. Особистісна зрілість і життєва компетентність учнів. Виховна система классу / Інна Шумовецька  // Сучасна школа України. – 2013  . – № 12.

Робота з обдарованими дітьми.

     Бухлова Н. Обдарована дитина. Психолого-педагогічний супровід / Н. Бухлова. – К.: Шкільний світ, 2013. – 104 с.

 

Бекас А. Навчально-виховна робота з обдарованими учнями / Андрій Бекас // Сучасна школа України. – 2013 . – № 7.

Болюх О.О. Робота з обдарованими дітьми / О.О. Болюх // Завуч. Усе для роботи . – 2014 . – № 17-18 . – С.23-26.

Васильченко  Л.  І. Психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей  / Л. І. Васильченко // Педагогіка і  психологія. — 2007. — №  4 (57). — С.  32–39.

Воронцова Е. Обдарованість: діагностика та система роботи зі здібними дітьми: погляди на визначення здібностей та обдарованості.Способи

діагностики обдарованості, практичні методи / Е. Воронцова  // Психолог. –2006. – № 25–28. –  С. 5–25.

      Гандрабура Л. Робота з обдарованими учнями. Сценарії інтелектуальних ігор / Лариса Гандрабура // Школа . – 2012. – № 10. 

Гулевата А. Система роботи з обдарованими учнями  / Анжеліка Гулевата // Сучасна школа України. – 2013  . – № 7.

Гуськова Т.Б. Обдарована дитина в школі / Т.Б. Гуськова // Завуч. Усе для роботи . – 2011 . – № 5-6.

Денисюк Л. Як зробити дитину успішною. Система роботи навчального закладу з обдарованими дітьми / Людмила Денисюк // Школа . – 2013. – № 11.

Дуб’яга Л.А. Система роботи з обдарованими дітьми / Л.А. Дуб’яга // Завуч. Усе для роботи . – 2011 . – № 7-8.

Кульчицька  О.  І. Методика діагностики інтелектуальної обдарованості  /  О.  І.  Кульчицька //  Обдарована дитина. — 2007. — №  1. — С.  39–41.

       Леонова Н.С. Організація роботи з обдарованими учнями в закладах нового типу / Н.С. Леонова // Педагогічна майстерність . – 2013 . – № 7 . – С.7-11.

Мисовська Г. Зміст і процес інформаційної підготовки обдарованої дитини / Галина Мисовська // Рідна школа . – 2012 . –   № 8-9 . – С.42-46.

Наровлянська М. Розв’зання проблеми обдарованості в умовах сучасної гімназії / Марина Наровлянська, Олена Бабкіна // Рідна школа . – 2013 . –   № 3 . – С.54-58.

Остапчук О. Діти: обдаровані, талановиті, творчі. Програма роботи з обдарованими учнями / Олена Остапчук // Школа . – 2012. – № 12.

Полторацька В. Організація освітньо-розвивального простору в роботі з обдарованими дітьми / Валентина Полторацька // Школа . – 2013. – № 11.

Ткачук А.О. Стратегія навчання обдарованої дитини / А.О. Ткачук // Шкільному психологу . – 2011 . –   № 11 . – С.18-20.

Щорс В.В. Форми і методи роботи з обдарованими дітьми / В.В. Щорс // Педагогічна майстерність . – 2013 . – № 4 . – С.8-12.

Ярошенко П. Завдання вчителя – допомогти кожній дитині знайти свій ключ до успіху / Поліна Ярошенко // Рідна школа . – 2013 . –   № 3 . – С.50-53.

Робота з обдарованими дітьми

 

(список літератури , яку можна взяти в бібліотеці

Щорського районного відділу освіти)

 

Гильбух Ю.З. Умственно одаренный ребенок: психология, диагностика, педагогика / Ю.З. Гильбух. – К.: Укрзвукополиграф, 1992. – 84 с.

Знаємо, вміємо, можемо… / худож. О.М. Коспа; упоряд. В.І. Маслов. – К.: Молодь, 1990. – 192 с.: іл.

Одаренные дети: перевод с английского / общ. ред. Г.В. Бурменского, В.М. Слуцкого; предисл. В.М. Слуцкого . – М.: Прогресс, 1991. – 381 с.

Одаренный ребенок: особенности обучения: пособие для учителя /под ред. Н.Б. Шумаковой. – М.: Просвещение, 2006 . – 239 с.

Обдаровані діти. Діагностика та супровід. – К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Апонюк Ю. Дослідницька діяльність старшокласників. Психолого-педагогічний аспект / Юлія Апонюк // Психолог. – 2014. – № 21. – С. 21-23.

Воронцова Е. Задатки, здібності, обдарованість / Емілія Воронцова // Директор школи. – 2011 . – № 13. – С. 1, 16-18; № 14. – С. 25-28; № 15. – С. 17-21; № 16. – С. 18-23.

Євдокімова Т. Організація науково-дослідницької роботи учнів / Тетяна Євдокімова // Завуч. – 2014. – № 19. – С. 17-21.

Кишінько Л. Робота з обдарованими дітьми. Психолого-педагогічні особливості / Людмила Кишінько // Директор школи . – 2014. – № 20. – С. 11-22.

Кортяк Н. Шкільне наукове товариство – товариство великих можливостей… / Наталія Кортяк, Андрій Кортяк // Завуч. – 2014. – № 15. – С. 18-23.

Косенко Н. Психолого-педагогічна підтримка учнів – членів МАН / Наталія Косенко, Юлія Сердешна // Психолог . – 2014 . – № 21(вкладка).

Кузнєцова І. Діяльність Малої академії наук: шкільний етап / Ірина Кузнєцова, Маргарита Кучеренко // Завуч. – 2014. – № 15. – С. 14-18.

Леонова Л. Створення освітніх траєкторій для обдарованої молоді в загальноосвітній школі / Людмила Леонова // Завуч. – 2014. – № 15. – С. 24-29.

Леонова Н. Інтелектуальні змагання як засіб розвитку здібностей / Наталія Леонова // Завуч. – 2014. – № 15. – С. 41-49.

Лємєшева Т. Методичні рекомендації щодо роботи з обдарованими й здібними учнями / Тетяна Лємєшева // Завуч. – 2014. – № 14. – С. 11-13.

Москалевський З. Система роботи з обдарованими дітьми / Зіновій Москалевський // Директор школи . – 2012. – № 9. – С. 29-50.

Обдарована дитина // Завуч. – 2009. – № 23-24. – С. 14-40.

Педагогічний та психологічний супровід. Проблеми навчання і виховання творчої, соціально активної особистості // Завуч. – 2009. – № 23-24. – С. 41-53.

Проблема обдарованості / Вікторія Левенець, Ольга Шевчук, Галина Брежицька, Жанна Гаврильчук // Директор школи . – 2011. – № 23. – С. 22-32.

Решетнікова І. Підвищення якості освіти обдарованих учнів засобами моніторингу / Ірина Решетнікова // Завуч. – 2014. – № 15. – С. 30-40.

Рудько Г. Стратегії успішної роботи з обдарованими дітьми / Галина Рудько // Завуч. – 2014. – № 15. – С. 4-10.

Система роботи з обдарованими дітьми // Психолог. – 2010 . – № 8.

Сушенцева О. Виявити обдаровану дитину допоможе проект / Олена Сушенцева // Завуч. – 2014. – № 24. – С. 18-20.

Рекомендаційний список літератури

«Формування читацької культури і компетентності школярів»

1. Анікіна Т. Формування інформаційної компетентності учнів. Проектні

технології// Школа. – 2009. - № 10. – С. 35-42.

2. Бондаренко Д. Г. Методичні рекомендації щодо проведення «Відкритого

уроку читання»// Шкільна бібліотека плюс. – 2011. - № 2. – С. 2-5.

3. ВашуленкоО. Читацька компетентність молодшого школяра: теоретичний

аспект// Початкова школа. – 2011. - № 1. – С. 48-50.

4. Волобуєва Л. М. Сучасний учень і культура читання// Управління школою. – 2010. - № 10. – С. 16.

5. Гаркуша В. В. Як виховувати у дітей інтерес до читання// Шкільна

бібліотека. – 2009. - № 6. – С. 84-85.

6. Зангізорян Ш. С. Інформаційна компетентність школяра// Шкільна

бібліотека. – 2011. - № 1. – С. 57-60.

7. З книгою чи комп ютером у ХХІ столітті? (8-11 класи)// Зарубіжна

література. – 2010. - № 6. – С.28.

8. Книга навчальна та для дозвілля// Шкільна бібліотека. – 2010. - № 4. – С. 54.

9. Кривцова Н. М. В. О. Сухомлинський про виховання книгою// Шкільна

бібліотека. – 2010. - № 8. – С. 73.

10. Кривцова Н. М. Від компетентного читача – до інтелектуально розвинутої

особистості// Сучасна школа України. – 2010. - № 9. – С. 1-20 (вкладка).

11. Лисак Л. Інтерпретаційна компетентність: практика формування// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. - № 1. – С. 7-10.

12. Одарченко С. Є. Розвиток читацьких навичок учнів// Шкільна бібліотека. –2010. - № 6. – С. 44-46.

13. Спільними зусиллями виховаємо любов до читання// Шкільна бібліотека. –2008. - № 6, - С. 11-13.

14. Ткачук Г. Читання – розгляд як системний метод формування культури

читацької діяльності учня// Початкова школа. – 2009. - № 9. – С. 7-10.

15. Утенська Т. С. Формування і розвиток читацької компетентності школярів// Управління школою. – 2009. - № 7. – С. 12-14 (вкладка).

16. Цемрюк Л. П. Сучасний учень і культура читання// Шкільна бібліотека. –

2010. - № 10. – С. 66.

17. Читання – шлях до успіху. Спецвипуск// Шкільна бібліотека плюс. – 2009. -№ 8(квіт.). – С. 3-33.

18. Читання – найкраще навчання// Управління школою. – 2009. - № 34. – С. 37-45.

19. Шалагінов Б.Мотивація читання як методична проблема// Всесвітня

література в середніх навчальних закладах України. – 2010. - № 2. – С. 2-4.

20. Шеляг Г. Формування читацького інтересу учнів 1-2 класів// Початкова

освіта. – 2009. - № 46 (груд.). – С. 2-5.

 

 

освітній портал ПедПреса Гімназія Вконтакті

Copyright MyCorp © 2023
Створити безкоштовний сайт на uCoz